Informare Proiectul JUST ACCESSS

       În ziua de 18 octombrie 2019 a avut loc la Braşov conferinţa finală a Proiectului JUST ACCESS. Au participat avocaţi din întreaga ţară precum şi câţiva decani, printre care şi Decanul Baroului Arad, care a fost invitat să tragă câteva concluzii pe marginea desfăşurării proiectului. Proiectul JUST ACCESS a fost un mare succes nu numai prin numărul mare de participanţi. La sesiunea care a avut loc la Baroul Arad, în sala hotelului Continental la 11 iunie 2019, numărul de locuri alocat Baroului Arad a fost cu mult depăşit. Acest lucru  s-a întâmplat şi la alte Barouri, cum a fost spre exemplu sesiunea de la Bucureşti, din 27 septembrie 2019 cu tema „Rolul avocatului în asigurarea accesului cetăţenilor la justiţie, cu accent pe accesul categoriilor vulnerabile la justiţie”, la care a participat şi Decanul Baroului Arad. Proiectul a fost un succes şi prin aplicabilitatea practică a temei dezbătute. La conferinţa finală s-a subliniat că propunerile făcute de avocaţii participanţi vor fi colectate şi înaintate ca propuneri de lege ferenda în vederea îmbunătăţirii accesului la justiţie a categoriilor defavorizate. Astfel, s-au propus îmbunătăţiri  ale OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar. Plafonul prevăzut în ordonanţă este mult prea mic, iar prevederea ca avocatul care a acordat asistenţă extrajudiciară nu mai are dreptul de a susţine în faţa instanţei acţiunea justiţiabilului este nejustificată şi nerealistă. De asemenea, taxele mari de timbru sunt o piedică în calea accesului la justiţie. Lipsa prevederii decontării transportului avocatului care acordă asistenţă judiciară în Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei este o altă problemă care trebuie rezolvată de urgenţă. Studierea electronică a dosarului, metodă implementată la instanţele din judeţul Arad, dar şi la alte instanţe din ţară, a fost considerată un mijloc eficient de facilitare a accesului la justiţie a cetăţenilor. În ataşament sunt câteva imagini din timpul desfăşurării conferinţei. Decanul Baroului Arad, av. dr. Cristian Alunaru

 

 DSC06796 - Kopie      DSC06797 - Kopie

Listă Curatori Octombrie 2019

Lista curatori octombrie 2019

Listă Curatori Septembrie 2019

Lista curatori septembrie 2019